spa demetra

Политика на поверителност

СПА ДЕМЕТРА“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Разработихме и утвърдихме настоящата Декларация за поверителност, за да можете по-лесно да разбeрeтe каква информация събираме и защо я събираме. Предприехме също така стъпки за подобряване на Проверката на поверителността и други осигурявани от нас контроли, за да предпазваме данните Ви и защитаваме поверителността Ви.

Използване на информация, Защита на данни и Поверителност на данните в интернет

СПА ДЕМЕТРА ООД е загрижена за поверителността на данните на посетителите, на страницата на www.spademetra.bg / www.spademetra.com / www.888podaraka.com / www.studio-didi.com. Защитата на личните данни е изключително важна за нас. Все пак, моля не забравяйте, че сигурността на информацията, предавана чрез интернет не може да бъде гарантирана напълно.

Информация, съдържаща лични данни

СПА ДЕМЕТРА ООД събират данни и информация, съдържаща лични данни като име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес и друга информация само ако тя бъде поискана и доброволно предоставена чрез интернет сайт или лично при заявяване на услуга от страна на Wellness център SPA Demetra. Можем да използваме тази информация, за да отговорим на Ваши запитвания, да подобрим нивото на нашите услуги и съдържанието на нашите интернет сайтове и за наши вътрешни цели. Там, където давате Вашето съгласие да продължите да получавате информация за услугите на “СПА ДЕМЕТРА ООД, можем да Ви предоставим съвети, полезна информация, новини и актуализирана информация; да Ви уведомим за нови услуги или да Ви попитаме за Вашето мнение за настоящите.
Моля,обърнете внимание, че като предоставяте информация, съдържаща лични данни, Вие се съгласявате тази информация да бъде обработвана за горепосочените цели. Освен това, Вие само ще получавате информация за други продукти и услуги, там където изрично дадете съгласието си чрез регистрация при нас
(на посочените по-горе сайтове и онлайн магазини, както и лично – на място в Wellness център SPA Demetra). Вие също така се съгласявате, че “СПА ДЕМЕТРА ООДще има неограничено право да използва и съхранява в своите вътрешни системи, независимо дали те са в рамките на ЕС или извън тях, всякаква информация, предоставена от Вас.

Информация, която не съдържа лични данни

СПА ДЕМЕТРА ООДсъщо така събира обща информация, която не съдържа лични данни, за да проследява данни като общият брой на посещенията в определен наш интернет сайт, броят на посетителите на всяка от интернет страниците и имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на нашите посетители и потребители. Ние използваме тази информация, която остава при нас, за да разберем как нашите посетители използват нашите интернет сайтове, така че да можем да ги подобрим.

Използване на IP адреси

IP адресът е интернет протокол, представляващ набор от цифри, които биват автоматично определени за Вашия компютър, когато се свържете с Вашия доставчик на интернет услуги или чрез локалната мрежа (LAN) на Вашата организация, или чрез глобалната мрежа (WAN). Интернет сървърите автоматично идентифицират Вашия компютър по IP адреса, който му е определен по време на Вашето влизане в мрежата.
СПА ДЕМЕТРА ООД може да събират IP адреси за целите на системното администриране и да проверяват използването на нашия интернет сайт. Обикновено ние не свързваме IP адреса на един потребител с информация, съдържаща личните данни на този потребител, което означава, че всяко влизане на потребителя ще бъде регистрирано, но самият той ще остане анонимен за нас. Ние, обаче, можем да използваме IP адресите за идентифициране на потребители на нашия сайт, когато смятаме за необходимо да наложим спазване на правилата за ползване на сайта или да защитим нашата услуга, сайта или другите потребители.

Връзки с други интернет сайтове

Интернет сайтът на Wellness център SPA Demetra предоставя връзки към други сайтове на “СПА ДЕМЕТРА ООД, като услуга за нашите потребители. Политиката на поверителност, описана тук е приложима към тези сайтове. Моля, проверете разделите, свързани със закони и политики на поверителност на всеки сайт, който посещавате

Сигурност

 СПА ДЕМЕТРА ООДсе ангажира да защитава сигурността на Вашата лична информация. “СПА ДЕМЕТРА ООД, чиято собственост са сайтовете - www.spademetra.bg / www.spademetra.com / www.888podaraka.com / www.studio-didi.com, управлява сигурни мрежи за данни, защитени от стандартна защитна стена и защита чрез парола. “СПА ДЕМЕТРА ООД е въвела мерки за сигурност, за защита срещу загуба, неправилна употреба и промяна на Вашите потребителски данни, които са под наш контрол.
Освен в случаите описани по-долу, само упълномощени служители имат достъп до информацията, която Вие ни предоставяте
по свое лично съгласие. Освен това ние налагаме строги правила на служителите на “СПА ДЕМЕТРА ООД, които имат достъп до базите данни, съхраняващи информация за потребители или до сървърите, на които се хостват нашите услуги. Макар, че не можем да гарантираме, че няма да се получи загуба, неправилна употреба или промяна на данни, ние полагаме всички възможни усилия, за да предотвратим такива събития.

Как използваме бисквитки

Бисквитките са малки парченца информация, които се съхраняват от Вашия браузър по заявка на интернет сървъра. Бисквитките не са опасни за вашия компютър, тъй като те са единствено малки парченца текст. Те не могат да бъдат използвани като вируси. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Това ни помага да анализираме данни за уеб страница на трафика и подобряване на нашия уебсайт , за да го настроим според нуждите на клиента. Ние използваме тази информация само за целите на статистически анализ и след това данните се отстраняват от системата.

Като цяло, бисквитките ни помагат да Ви осигурим по-добър уеб сайт, като ни дават възможност да се следим кои страници ще намирате за полезни и кои не. Бисквитката по никакъв начин не ни дава достъп до Вашия компютър или никаква информация за вас, различна от данните, които сте избрали да споделите с нас. Можете да изберете да приемете или откажете бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но обикновено можете да променяте настройките на браузъра да откажете бисквитките, ако предпочитате, но това може да ви попречи да се възползва в пълна степен от сайта.

Споделяне на информация, съдържаща лични данни с трети страни

 СПА ДЕМЕТРА ООДне продава или отдава под наем информация, съдържаща лични данни на която и да е трета страна за каквито и да е цели. В някои специални случаи ние можем да разкрием вашата лична информация, при следните обстоятелства:

1.Внимателно подбрани доставчици предоставят на “СПА ДЕМЕТРА ООДподдържащи услуги във връзка с нейните интернет сайтове (хостинг и домейн услуги) и такива доставчици могат, от време на време, да получат достъп до Вашата информация с цел качествена поддръжка на интернет сайтовете на “СПА ДЕМЕТРА ООД. Моля, бъдете спокойни, че всички компании, които предоставят такива поддържащи услуги имат изискване от “СПА ДЕМЕТРА ООДда отговарят на същите високи стандарти за защита на данните и им е забранено да използват информацията за техни собствени маркетинг цели;

2. Когато имаме причина да вярваме, че е необходимо разкриване на такава информация, за да се идентифицира, влезе във връзка с или да се заведе дело срещу някой, който може да Ви причинява вреда или по друг начин да уврежда или да пречи на правата на “СПА ДЕМЕТРА ООД, нейната собственост или действия, на другите потребители на този сайт или на който и да е човек, на който може да бъде навредено чрез такива действия;

3. Когато вярваме, че законът го изисква или в отговор на поискване от страна на правоприлагащите органи във връзка с криминално разследване или на гражданските или административните власти във връзка с предстоящо гражданско дело или административно разследване;

4. В случай, че “СПА ДЕМЕТРА ООДи/или някой от нашите активи бъде продаден или прехвърлен или използван като обезпечение, информацията, събирана на нашия интернет сайт може да бъде прехвърлена на трети страни като част от тази транзакция. В такива случаи,СПА ДЕМЕТРА ООД запазва правото си своевремнно да уведоми всички свои потребители, както и да изисква изричното им съгласие за предоставяне на личните им данни.   

Обвързващ характер

С подаването на лична и/или свързана със здравето Ви информация, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от нашата политика на поверителност и се съгласявате, че “СПА ДЕМЕТРА ООД може по собствено усмотрение да разкрива тази информация за Вас при обстоятелствата и до степента, определени в тази наша политика.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "СПА ДЕМЕТРА" ООД

ЕИК175369254

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1233 , кв. Банишора, бул. „Сливница“ №115

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1233 , кв. Банишора, бул. „Сливница“ №115

Данни за кореспонденция: гр. София, 1233 , кв. Банишора, бул. „Сливница“ №115

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Телефон.: 0885 877 866, 0888 96 08 01

Настоящата Декларация за поверителност е утвърдена със Заповед на Управителя на "СПА ДЕМЕТРА" ООД и влиза в сила от 25.05.2018 г.