Писма до Дядо Коледа 2021

Писма до Дядо Коледа 2021

Писма до Дядо Коледа 2021

Скъпи дарители, дойде време да направим равносметка за успешната кампания „Писма до Дядо Коледа“. Безкрайно сме Ви благодарни, че се включихте и заедно успяхме да осъществим желанията на 314 деца.
С Ваша помощ нашата локална инициатива провеждана вече 8 години за децата в Защитените жилища „Светлина за нас“, „Бъдеще за нас“ и Делфин“ в София прерасна в нещо изключително вдъхновяващо за целия ни екип.
Вашите подаръци достигнаха до деца настанени в Защитените жилища „Светлина за нас“, „Бъдеще за нас“ и Делфин“ и Дневен център за деца и младежи с увреждания „Княз Борис“ I в София; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, и ДНО, Преходно жилище и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Враца; Комплекс за социални услуги за деца, младежи и техните семейства в гр. Бяла Слатина. Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ и Център за временно настаняване в град Пловдив; В Пловдив КЦ – Кризисен център за деца, жертви на насилие, ПЖ – Преходно жилище /за момичета, на които им предстои самостоятелно живеене/, ЦНСТДБУ – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, ЦНСТДМУ – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Отдел “Закрила на детето” към Дирекция” Социално подпомагане” град Пазарджик. Център за настаняване от семеен тип „Другарче“ град Варна; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в село Бърдарски геран.

Писма до Дядо Коледа 2021

Писма до Дядо Коледа 2021

Писма до Дядо Коледа 2021

Тук е мястото да благодарим на директорите и ръководителите на тези учреждения, които се грижат всеотдайно за децата и младежите и въпреки многобройните си ангажименти намираха време да отговарят на всичките ни въпроси, за да можем да осъществяваме обратна връзка с вас.
Успяхме да направим малко по-радостна Коледата за деца настанени в Клиниката по детска кардиология в гр. София, като и деца диагностицирани с Левкемия и част от Слънчевите деца на България живеещ със Синдром на Даун. Общо 45.
Думите не могат да изразят колко сме Ви благодарни, че се включихте в тази инициатива и накарахте много деца да повярват в Коледните чудеса.
Надяваме се догодина да успеем да осъществим желанията на още много деца с ваша помощ.

Писма до Дядо Коледа 2019

благодарствени писма SPA DEMETRA

Тук е мястото да благодарим на директорите и ръководителите на тези учреждения, които се грижат всеотдайно за децата и младежите и въпреки многобройните си ангажименти намираха време да отговарят на всичките ни въпроси, за да можем да осъществяваме обратна връзка с вас.
Успяхме да направим малко по-радостна Коледата за деца настанени в Клиниката по детска кардиология в гр. София, като и деца диагностицирани с Левкемия и част от Слънчевите деца на България живеещ със Синдром на Даун. Общо 45.
Думите не могат да изразят колко сме Ви благодарни, че се включихте в тази инициатива и накарахте много деца да повярват в Коледните чудеса.
Надяваме се догодина да успеем да осъществим желанията на още много деца с ваша помощ.

Благодарствени писма

благодарствени писма SPA DEMETRA
благодарствени писма SPA DEMETRA
благодарствени писма SPA DEMETRA
благодарствени писма SPA DEMETRA