Общи условия

I.Основни понятия

По смисъла на настощите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Клиент“ е всяко физическо лице, което получава SPA и wellness услуги на територията на Wellness център SPA DEMETRA;

„Записване (регистрация)“ за SPA и wellness услиги включва информиране на Клиента за Общите условия, прилагани и спазвани по време на уговорените процедури и услуги, попълване на регистрационен формуляр и заплащане на договорената сума от страна на клиента. Сумата заплатена при записването може да бъде в пълния размер на цената на договорените SPA и wellness услиги или % договорен при началната дата на услугата – въведена в абонаментната карта, като в този случай остатъкът се доплаща не по-късно от 6 (шеста) процедура на съответния курс от SPA и wellness услуги.

Общи разпоредби:

II.Записване /стартиране/ за курс от терапии /абонаментна карта от спа услуги/

III.Такси И Начин На Плащане

IV.Прекъсване на курса терапии и отсъствия от страна на Клиента

V.Прекратяване на пакет процедури и терапии от страна на център DEMETRA

Пакет от процедури и терапии на клиент може да бъде прекратен от страна на център DEMETRA в следните случаи:

VI. График за провеждане на терапии и процедури при абонаментна карта

VII.Конфиденциалност и защита на лични данни

Обектът е под постоянно видеонаблюдение- център-Деметра-wellness

VIII. Предложения, жалби и молби

IX.Преди записване Клиентът се запознава и съгласява с Общите условия