Успешна дарителска кампания за
пострадалите в Сирия и Турция

Успешна дарителска кампания за пострадалите в Сирия и Турция

От природно бедствие като земетресение не е застрахован никой. А когато то е с такива опустошителни размери, каквото беше в Турция и Сирия на 6 февруари 2023 г., оцелелите след него се нуждаят от много, защото нямат нищо, дори и надежда.

Но когато толкова много хора са готови да им помогнат, надежда все пак има – за тях и за семействата им.

Ръководени от чувство за солидарност с болката на пострадалите и обединени в усилията си да им помогнем, ние също организирахме благотворителна кампания за събиране на помощи за пострадалите от земетресението.

Благотворителна дейност SPA DEMETRA

Пунктове за приемане на помощи бяха обособени на различни места в страната:

На призива ни за добротворство се отзоваха като дарители:

Кампанията приключи успешно, като в резултат на съвместните усилия на включилите се в кампанията бяха събрани и изпратени на бедстващите следните вещи и продукти:

Природата много често ни показва, че всичко материално е преходно. Непреходно обаче остава човешкото състрадание към изпадналия в беда. Да дариш на хора, пострадали от бедствие, носи удовлетворение. Когато има единение между хора, отзоваващи се на чуждата болка и нещастие, това е начин да се преодолеят и най-големите предизвикателства.

Ние от СПА ДЕМЕТРА, като приятели и партньори на Националната Асоциация на Доброволците в Република България, сме сигурни, че това е най-добрият начин да съхраним човешкото в себе си, дори и при най-големите разрушителни бедствия. Приемайки даренията, хората, възстановяващи се след трагедията в Турция и Сирия, ще се почувстват малко по-силни и по-обнадеждени за бъдещето си.

Кампанията в снимки