Квантов магнитно резонансен анализатор - биоскенер

Квантов магнитно резонансен анализатор - биоскенер

• Ще направим замерване на биоелектрическия импедансов анализатор (Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показателя за Вашето здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.единственото условие е да стъпите на анализатора с боси крака)
• Ще разберете своите индивидуални показатели:
– Процент мазнини от общото Ви тегло (отклоненията от нормите са рисков фактор за много заболявания)
– Процент съдържание на вода в тялото Ви (по данни на СЗО дефицит от 1% вода води до дехидратация, а дефицит от 10% е опасен за живота)
– Колко е бърз метаболизмът Ви (базов метаболизъм)
– Метаболитна възраст (на колко години се „чувстват” органите Ви)
– Количество мускули в тялото Ви (в килограми)
– Индекс вътрешни мазнини (висцерални, които са натрупани около органите)
– Индекс на тялото (съотношението между височина, килограми и мазнини в тялото Ви)
– Костна маса (колко тежат костите Ви в килограми; да не се бърка с костна плътност)
• След това с помощта на консултанта ще разберете къде се намират Вашите показатели спрямо нормите;

Анализ на телесните компоненти
Анализ на мазнините в тялото
Хранене
Цялостна оценка
Контрол на телесната маса
Оценка на телосложението